Informacje o przetwarzaniu danych

  1.      Administratorem Pani/a danych osobowych jest FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA COMAX COMPUTERS z siedzibą w ROPCZYCACH przy ul.3maja4 e-mail: kontakt@comaxpc.pl
  2.      W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mailm kontakt@comaxpc.plDane będą przetwarzane w celu realizacji usług i sprzedaży towarów ,na podstawie podpisanego oświadczenia/ zgody.
  3.      Dane mogą być udostępniane Firmom Trzecim, w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody).

 Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  1.      Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  2.      Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
  3.        Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.